Projekt EU

Program operacyjny : Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Oś Priorytetowa : 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Działanie : 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy

Nr Naboru : POIR.03.04.00-IP.03-00-001/20

Rodzaj projektu : Nadzwyczajny

Tytuł projektu : Dotacja na kapitał obrotowy dla firmy Lodomania Tomasz Galusek.

Krótki opis projektu : Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)

Okres realizacji projektu : 01/07/2020 – 30/09/2020